Anexa  nr. 3

La Regulamentul privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

                       INFORMARE

 

S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. (MAXMEDICA), cu sediul în localitatea Lunca Cetățuii, Com. Ciurea, Judeţul Iaşi,, având punct de lucru în Municipiul Iași, Strada Străpungere Silvestru, Nr.6, Bl. CL21, parter+mezanin, denumită în continuare S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ale Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Directivei UE 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii,

S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:

  1. a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv furnizarea de servicii medicale, în sensul iniţierii şi derulării de raporturi specifice domeniului de activitate al C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L.
  2. b) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare cu pacienții, prin intermediul poştei electronice și a mijloacelor de comunicare electronice (de exemplu, rețelele de socializare), pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor dintre dumneavoastră şi C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L.

În acest sens aveti obligatia să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. poate să refuze iniţierea de raporturi cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a desfășura activitatea medicală, de a furniza serviciile medicale solicitate de către Dv la nivele adecvate de performanță sau de a elabora corect, complet și personalizat rezultatele explorărilor medicale și indicațiile de tratament ale afecțiunilor diagnosticate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată sau instituţii publice.

DATELE PERSONALE COLECTATE NU VOR FI FOLOSITE ÎN SCOPURI DE MARKETING ȘI NU VOR FI COMUNICATE TERȚILOR, ÎN AFARA OBLIGAȚIILOR LEGALE!

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.  Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail: iasi@maxmedica.ro sau la sediul nostru din Municipiul Iași, Strada Străpungere Silvestru, Nr. 6, Bl. CL21, parter+mezanin, Judetul Iaşi. Informatiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le  puteți  găsi începând cu 25 mai 2018 pe site-ul nostru, la adresa www.maxmedica.ro.

 

 

 

Întocmit,

Dr. HUȚANAȘU ILIE CĂTĂLIN

Administrator S.C. NUTRISTYLE CENTER S.R.L.